ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินนวัตกรรมการเรียรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาการสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวนีย์ ตาคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,10:58  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง มาสร้างหนังสือพูดได้กันเถอะ
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณนิภา แก้วลังกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,10:33  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์1 รหัสวิชา ค 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง ตรรกศาสตร์พลาดไม่ได
ชื่ออาจารย์ : นางปัทมา แป้นพุดเย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,10:24  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..