ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินนวัตกรรมการเรียรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาการสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหว (Animation)
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวนีย์ ตาคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,10:58  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุด เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ชื่ออาจารย์ : นายภูมิศักดิ์ คันธะชมพู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,10:49  อ่าน 125 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง มาสร้างหนังสือพูดได้กันเถอะ
ชื่ออาจารย์ : นางพรรณนิภา แก้วลังกา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,10:33  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์1 รหัสวิชา ค 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่อง ตรรกศาสตร์พลาดไม่ได
ชื่ออาจารย์ : นางปัทมา แป้นพุดเย็น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,10:24  อ่าน 180 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายชุมพล นันทวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,09:27  อ่าน 333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายชุมพล นันทวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,09:26  อ่าน 334 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายชุมพล นันทวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,09:26  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายชุมพล นันทวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,09:26  อ่าน 313 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายชุมพล นันทวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,09:23  อ่าน 334 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายชุมพล นันทวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,09:23  อ่าน 311 ครั้ง
รายละเอียด..