ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองกองพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ (อ่าน 17) 13 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนหนองกองพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ (อ่าน 126) 21 พ.ค. 63
รับสมัครนักเรียน Online (อ่าน 209) 23 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 209) 05 ก.พ. 63
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( (อ่าน 355) 05 ส.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 501) 19 มี.ค. 62
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1004) 09 พ.ค. 59
แบบรายงานความสำเร็จ Best practices (อ่าน 1125) 09 ก.พ. 59
ประกาศ สอบราคาจ้างบ้านพักครู (อ่าน 1085) 17 พ.ย. 58
แผนผังโรงเรียน (อ่าน 1450) 08 ต.ค. 58