ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียรติบัตร-ผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพและการมงานทำตามแนวคิดพหุปัญญาระดับดีเด่น (อ่าน 85) 07 เม.ย. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์-การคัดเลือกวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 (อ่าน 87) 07 เม.ย. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์-โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรทักษะลูกเสือ วิชาการบุกเบิก (อ่าน 84) 07 เม.ย. 66
หนังสือ-อนุมัติแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน (อ่าน 82) 07 เม.ย. 66
เกียรติบัตร-แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา-ผู้จัดทำวีดิทัศน์แหล่งเรียนรู้ (อ่าน 85) 07 เม.ย. 66
เกียรติบัตร-แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา-คณะกรรมการจัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 80) 07 เม.ย. 66
เกียรติบัตร-การอบรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างสุขเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (อ่าน 85) 07 เม.ย. 66
ประกาศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 97) 31 มี.ค. 66
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 240) 09 ธ.ค. 65
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( (อ่าน 1220) 05 ส.ค. 62
แบบรายงานความสำเร็จ Best practices (อ่าน 1997) 09 ก.พ. 59
ประกาศ สอบราคาจ้างบ้านพักครู (อ่าน 1978) 17 พ.ย. 58
แผนผังโรงเรียน (อ่าน 2374) 08 ต.ค. 58