ติดต่อเรา
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
1 ม.18   ตำบลนาบ่อคำ  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5574-1714 เบอร์โทรสาร 0-5574-1714


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน