ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (

โรงเรียนหนองกองพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๑๙๑.๐๐ บาท   (หกแสนหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

   ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์ ม.ต้น     ๑  ชุด

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562,19:44   อ่าน 1219 ครั้ง