ภาพกิจกรรม
การตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวรณโรงเรียน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ได้ ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวรณโรงเรียน เพื่อความสวยงามและปลอดภัยของเด็กนักเรียน โดย นายศุภวัฒน์  สมหารวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ได้ให้ความอนุเคราะห์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และทีมงานมาช่วยดำเนินการในครั้งนี้ ทางโรงเรียนหนองกองพิทยาคม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์นี้
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,11:23   อ่าน 19 ครั้ง