ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรมประชาธิปไตย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สิบโทสุรกิตติ์ สุวรรณเกษการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร”  เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง การให้บริการประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมวัชร-นารีโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2566,22:20   อ่าน 31 ครั้ง