ภาพกิจกรรม
การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,15:00   อ่าน 227 ครั้ง