ภาพกิจกรรม
ค่ายเปิดประสบการณ์ทางดาราศาสตร์
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนหนองกองพิทยาคม จัดกิจกรรม ค่ายเปิดประสบการณ์ทางดาราศาสตร์  ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2566,22:54   อ่าน 342 ครั้ง