ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2566   โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2566,22:40   อ่าน 102 ครั้ง