ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 21 ธันวาคม 2565  โรงเรียนหนองกองพิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมทั้งเจตนารมณ์ และเจตคติที่ดีรู้จักช่วยตนเองและรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2565,10:44   อ่าน 118 ครั้ง