ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการ “วัยรุ่น ใส่ใจ ร่วมใจ เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 ”
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ร่วมกับ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้ดำเนินโครงการ “วัยรุ่น ใส่ใจ ร่วมใจ เครือข่ายโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2565 ” ณ หอประชุมโรงเรียนหนองกองพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มพูนทักษะในกลุ่มเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน ทางโรงเรียนหนองกองพิทยาคม ขอขอบคุณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมคณะวิทยากร ทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้.
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,09:55   อ่าน 61 ครั้ง