ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำได้จัดอบรมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมไอซีที โรงเรียนหนองกองพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภวัฒน์ สมหารวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนมีความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติขอบชุมชน ต่อไป
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,09:34   อ่าน 79 ครั้ง