ภาพกิจกรรม
โครงการ "Change your life by yoga (สุขภาพดีด้วยโยคะ)"
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ได้จัดโครงการ "Change your life by yoga (สุขภาพดีด้วยโยคะ)" โดยได้รับเกียรติจาก นางประสานสินธุ์ โมกมัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้มีการพัฒนาสมอง ซีกซ้าย-ขวา คือด้านร่างกาย อารมณ์สังคม ให้เกิดความสมดุลกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมาธิความอดทน การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการในครั้งนี้วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ได้จัดโครงการ "Change your life by yoga (สุขภาพดีด้วยโยคะ)" โดยได้รับเกียรติจาก นางประสานสินธุ์ โมกมัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้มีการพัฒนาสมอง ซีกซ้าย-ขวา คือด้านร่างกาย อารมณ์สังคม ให้เกิดความสมดุลกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมาธิความอดทน การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการในครั้งนี้วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ได้จัดโครงการ "Change your life by yoga (สุขภาพดีด้วยโยคะ)" โดยได้รับเกียรติจาก นางประสานสินธุ์ โมกมัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้มีการพัฒนาสมอง ซีกซ้าย-ขวา คือด้านร่างกาย อารมณ์สังคม ให้เกิดความสมดุลกับการพัฒนาให้ผู้เรียนมีสมาธิความอดทน การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น โรงเรียนหนองกองพิทยาคม ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,09:28   อ่าน 29 ครั้ง