ภาพกิจกรรม
รับมอบทุนการศึกษา "กองทุนนักเรียนดีมีคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา" ประจำปี 2565 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ ครูแนะแนว โรงเรียนหนองกองพิทยาคม นำนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษา "กองทุนนักเรียนดีมีคุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา" ประจำปี 2565 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต. นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2565,09:23   อ่าน 24 ครั้ง