ภาพกิจกรรม
ประชุม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนเข็มแข็งบ้านหนองกอง
วันที่  22 มิถุนายน 2565  นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม และ สิบโทสุรกิตติ์  สุวรรณเกษการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม เข้าประชุม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนเข็มแข็งบ้านหนองกอง หมูที่ 4 และหมู่ที่ 23 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชุมวางแผนการจัดงานถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายเทียนพรรษา ของวัดหนองกอง ประจำปี 2565  โดยมีท่าน พระศรีวิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะอำเภอบางเลน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม   เป็นประธานในการประชุม
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2565,21:35   อ่าน 2 ครั้ง