ภาพกิจกรรม
ดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 โรงเรียนหนองกองพิทยาคมได้จัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  โดยมีนายสุรพงษ์  แสงแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่จะมาบรรจบนี้
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2563,13:47   อ่าน 53 ครั้ง