ภาพกิจกรรม
วันที่ 20-22 มกราคม 2563 นายสุรพงษ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม พร้อมคณะครูนำนักเรียนเข้ารับการอบรมตาม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ต.มหาชัย อ.ไทร
  วันที่  20-22  มกราคม 2563   นายสุรพงษ์ แสงแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม  พร้อมคณะครูนำนักเรียนเข้ารับการอบรมตาม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียง  ต.มหาชัย  อ.ไทรงาม  จ.กำแพงเพชร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักวางแผนการใช้จ่ายตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น.
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,10:07   อ่าน 88 ครั้ง