ภาพกิจกรรม
วันที 18 มกราคม 2563 นายสุรพงษ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Run for Health วิ่งเพื่อสุขภาพตำบลนาบ่อคำต้านยาเสพติด สร้างความรักความสามัคคี ประจำปี 2563 ณ อ่างเก็บน้ำคลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  วันเสาร์  ที่ 18 มกราคม 2563 นายสุรพงษ์  แสงแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม  นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Run for Health  วิ่งเพื่อสุขภาพตำบลนาบ่อคำต้านยาเสพติด สร้างความรักความสามัคคี ประจำปี 2563  ณ อ่างเก็บน้ำคลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 6 บ้านปางขนุน ต.นาบ่อคำ  อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  โดยมี 
ส.ส. ไผ่ ลิกค์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร. จุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายก อบจ.กำแพงเพชร , นายกมล สิมเมือง สจ.กำแพงเพชร เขต 8 , นายสุรชัย ริ้วตระกูลไพบูลย์ สจ.กำแพงเพชร เขต 9 , 
นายฤทธิ์รงค์ เปรมศรี นายก อบต.นาบ่อคำ , 
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนหนองกองพิทยาคมได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศหลายรายการ.
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,10:04   อ่าน 86 ครั้ง