ภาพกิจกรรม
นที่ 16 มกราคม 2563 นายสุรพงษ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64 ณ ห้องประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 วันที่ 16 มกราคม 2563  นายสุรพงษ์  แสงแก้ว   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม  นำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 64  ณ ห้องประชุมวัชร-นารี  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  โดยช่วงเช้าเวลา  7.00 น.  มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป  จากนั้นมีพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  โดยมีนายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี 
และ ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1  เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีนายอำนวย  อภิชาติตรากูล   อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  เป็นครูอาวุโสนอกประจำการนำสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ 
และ  ดร.ศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยนายเชาวลิตร  แสงอุทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานในการมอบ. 
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,10:02   อ่าน 42 ครั้ง