ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
นายสุรพงษ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม ประธานศูนย์สอบโรงเรียนนาบ่อคำพิทยาคม ให้การต้อนรับ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม, ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2563,17:21   อ่าน 46 ครั้ง