ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนหนองกองพิทยาคมได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาที่เวียนมาบรรจบในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองกองพิทยาคม 
     โดยมีนายสุรพงษ์  แสงแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธี พร้อมนำกล่าวคำถวายพระพรและนำคณะครู บุคลากรถวายสัตย์ปฏิญาณ   เพื่อแสดงความจงรักภักดี  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ.
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562,19:37   อ่าน 47 ครั้ง