ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562  นายสุรพงษ์  แสงแก้ว  
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม พร้อมคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching  Team) ที่มาให้คำแนะนำปรึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2562,14:46   อ่าน 66 ครั้ง