รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
1 ม.18   ตำบลนาบ่อคำ  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5574-1714 เบอร์แฟกส์ 0-5574-1714


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :