ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองกองพิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

เนื่องจากโรงเรียนหนองกองพิทยาคม  ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  2564  ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 13-14 กันยายน 2563  อำเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นเวลา 2 วัน 

ในการนี้ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม จึงขอประกาศหยุดเรียนในวันจันทร์ ที่ 14  กันยายน  2563         เป็นเวลา 1 วัน ทั้งนี้ ได้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันที่  12 กันยายน  2563  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

จึงขอประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12  กันยายน พศ. 2563

 

 

(นายสุรพงษ์ แสงแก้ว)

 ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม

โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,16:10   อ่าน 17 ครั้ง