ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบกรอกผลงานดีเด่น ประวัติฝึกอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 50
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 328.5 KB 62
แบบให้กรอกด้วยการเขียน (ตารางสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 329.5 KB 54
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 15 Word Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 54
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 14 Word Document ขนาดไฟล์ 900.5 KB 49
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 13 Word Document ขนาดไฟล์ 388 KB 50
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 12 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 47
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 11 49
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 10 Word Document ขนาดไฟล์ 667.5 KB 44
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 9 53
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 8 Word Document ขนาดไฟล์ 368 KB 44
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 7 48
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 4.69 MB 58
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 469.5 KB 51
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 54
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 51
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 2 46
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 54
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 15 Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 53
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 14 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 50
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 13 Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 48
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 12 Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 54
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 11 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 53
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 10 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 46
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 9 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 56
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 8 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 47
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 7 Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 47
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 47
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 45
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 52
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 52
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 110
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 61
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.33 KB 47
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 42.96 KB 53
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 40.37 KB 55
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 41.4 KB 53
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 42.64 KB 52
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 41.41 KB 49
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 42.25 KB 57
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 44.47 KB 49
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 39.76 KB 51
แบบขอนุมัติดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.34 KB 116
แบบขอออกคำสั่งไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.28 KB 164
ใบเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 42.67 KB 151
รายงานการอบรมประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.56 KB 414
ขออนุญาติประชุมอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.27 KB 131
sar RAR Archive ขนาดไฟล์ 266.07 KB 65
เอกสารขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 34.6 KB 368