ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบกรอกผลงานดีเด่น ประวัติฝึกอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 17.87 KB 65
เกณฑ์การให้คะแนนแต่ละมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 328.5 KB 78
แบบให้กรอกด้วยการเขียน (ตารางสีฟ้า) Word Document ขนาดไฟล์ 329.5 KB 68
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 15 Word Document ขนาดไฟล์ 1.29 MB 68
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 14 Word Document ขนาดไฟล์ 900.5 KB 63
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 13 Word Document ขนาดไฟล์ 388 KB 66
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 12 Word Document ขนาดไฟล์ 522 KB 64
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 11 65
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 10 Word Document ขนาดไฟล์ 667.5 KB 60
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 9 67
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 8 Word Document ขนาดไฟล์ 368 KB 60
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 7 62
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 4.69 MB 74
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 469.5 KB 68
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 3.65 MB 68
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 65
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 2 62
รูปภาพแต่ละมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 3.13 MB 68
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 15 Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 68
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 14 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 64
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 13 Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 63
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 12 Word Document ขนาดไฟล์ 48.5 KB 72
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 11 Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 69
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 10 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 61
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 9 Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 71
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 8 Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 62
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 7 Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 64
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 6 Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 61
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 60
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 4 Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 68
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 67
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 124
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 75
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 353.33 KB 62
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 42.96 KB 67
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 40.37 KB 69
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 41.4 KB 68
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 42.64 KB 67
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ%28ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1%29 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 41.41 KB 64
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 42.25 KB 72
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 44.47 KB 63
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 39.76 KB 67
แบบขอนุมัติดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 20.34 KB 131
แบบขอออกคำสั่งไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 12.28 KB 178
ใบเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 42.67 KB 167
รายงานการอบรมประชุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.56 KB 428
ขออนุญาติประชุมอบรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.27 KB 147
sar RAR Archive ขนาดไฟล์ 266.07 KB 80
เอกสารขอใช้เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 34.6 KB 382